Co wiemy o ochronie danych osobowych - RAPORT

Raport 2017r.

Przedstawiamy wyniki badania świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo zapytała ankietowanych, w jaki sposób chronią dane i jak oceniają ryzyko ich utraty. Narzędziem badawczym była ankieta online, zamieszczona na naszej stronie internetowej.

POBIERZ

W badaniu uczestniczyło 1 326 respondentów, podzielonych na cztery grupy:
Nieaktywnych zawodowo w tym uczących się - 299 ankiet.
Pracujący - 526 ankiet.
Zarządzający firmami - 141 ankiet.
Specjalizujących się w ochronie danych osobowych - 370 ankiet.

Jak postrzegamy zagrożenia dla danych osobowych?

Badanie pokazało, że Polacy są świadomi zagrożeń związanych z naruszeniem danych osobowych. Nie są natomiast pewni, jak się przed nimi zabezpieczyć i jak reagować w razie incydentu. Stąd aż 90% osób aktywnych zawodowo czuje potrzebę pogłębiania swojej wiedzy poprzez dedykowane szkolenie z ochrony danych osobowych.

Jak traktujemy naruszenia prawa do ochrony danych osobowych?

Jedna trzecia wszystkich ankietowanych przynajmniej raz w życiu doświadczyła naruszenia prawa do prywatności. Ale tylko co dziesiąty ankietowany zgłosił to odpowiedniej instytucji, pozostali ignorują takie incydenty, dzięki czemu sprawcy czują się bezkarni i pozwalają sobie na więcej. Brak reakcji nie wynika jednak z braku świadomości zagrożenia, ankietowani po prostu nie wierzą, że to ma sens.

Administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) doskonale to wiedzą, a mimo to wciąż 32% z nich wątpi w sens zgłaszania takiego incydentu... Wskazuje to na niedostatki środków ochrony prawnej. Zdaniem respondentów, jednym z największych zagrożeń dla prywatności są podmioty przetwarzające dane swoich własnych klientów, interesariuszy czy pracowników. Wiele z nich wciąż nie przykłada należytej uwagi do ochrony danych, co zdaje się potwierdzać fakt, że znakomita większość ABI obok ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, wykonuje w swojej firmie także inne zadania.

RODO coraz bliżej. Czy widać to w organizacjach?

Uczestników badania zapytaliśmy także o kwestie związane ze znajomością europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR) i wdrożenia jego przepisów w organizacjach. Zaledwie nieco ponad połowa kadry zarządzającej wie, jakie obowiązki na firmy nakłada ta regulacja. Co więcej, jeszcze mniej ABI (31%) wie, co będzie należało do zakresu ich obowiązków w przyszłym roku, po wejściu w życie RODO.

Wyniki badania pokazują, że świadomość przepisów jest spora, co roku coraz większa, ale wciąż potrzebna jest w tym obszarze edukacja i budowanie świadomości. W raporcie znajdą Państwo podsumowanie przeprowadzonego przez nas badania oraz eksperckie komentarze dotyczące jego wyników. Zapraszamy do lektury!

POBIERZ

 

Sprawdź również:
Kampania społeczna Potencjalnie nieBezpieczni

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej