Czas dla Ciebie: Potencjalnie nieBezpieczni

Gościem Polskiego Radia RDC była Aleksandra Piotrowska, która podczas audycji „Czas dla Ciebie” opowiadała o założeniach naszej kampanii Potencjalnie nieBezpieczni.

„Potencjalnie nieBezpieczni” to kampania skierowana z jednej strony do „przeciętnego Kowalskiego”, a z drugiej do przedsiębiorców. Pierwsza część kampanii koncentrowała się na zainteresowaniu społeczeństwa zagrożeniami związanymi z naszym, często lekkomyślnym, zachowaniem np. zostawianiem dokumentów w zastaw za wypożyczony sprzęt, korzystaniem z niezaufanych sieci Wi-Fi czy używaniem prostego hasła do zabezpieczania urządzeń komputerowych, w szczególności tych mobilnych. Powyższe działania mogą prowadzić do utraty danych osobowych i innych ważnych informacji, zarówno prywatnych jak i służbowych, spowodowanych np. przestępczością internetową.

Przedsiębiorcy jak wynika z naszych doświadczeń – i właśnie to było  między innymi przyczyną powstania naszej fundacji – nie mają wiedzy na temat tego jak cenne zasoby często posiadają w swoich organizacjachAleksandra Piotrowska

Na podstawie przeprowadzonego przez nas badania i opracowanego raportu widzimy, że świadomość zmian jakie niesie za sobą europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) powoli rośnie. Niestety nadal brakuje działań edukacyjnych, a nowe prawo stanowi bez wątpienia poważne wyzwania dla wszystkich instytucji przetwarzających dane osobowe. Dlatego działania kampanii mają na celu zapełnić tę lukę i zbudować świadomość wagi ochrony informacji i danych osobowych.
 

Więcej

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej