Inauguracja naszej działalności

 

 

Zdajemy sobie sprawę jak istotna w dzisiejszym świecie jest wiedza, zarządzanie nią, umiejętne wykorzystanie oraz również ochrona przed wejściem w niepowołane ręce. Informacje o nas samych, a w przypadku biznesu tzw. know how stanowią dla wielu najcenniejszy kapitał, jakim dysponują. Warto, żebyśmy o niego dbali i mądrze decydowali o tym co, komu i na jakich warunkach udostępniamy.

Ważne, żeby decyzje te podejmować w oparciu o solidne podstawy - to właśnie w tym celu powstała nasza Fundacja (tak, również Twoja!). Jesteśmy po to, by służyć informacją i radą, dawać podstawy do podejmowania słusznych decyzji dotyczących nas samych. Celem statutowym jest szeroko rozumiana edukacja, mająca na celu zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie dbałości o bezpieczeństwo informacji.

Jeżeli sądzisz, że bezpieczeństwo informacji jest domeną wyłącznie organizacji, to nie możesz się bardziej mylić! Dane (w tym te „osobowe”) są najcenniejszą rzeczą, jaką posiadasz. Bardzo często są walutą, którą płacisz za usługi, z których korzystasz. Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo chciałby nauczyć Cię oszczędnie „wydawać” swoje dane oraz sprawdzać, w jaki sposób są przetwarzane.

Kwestie ochrony danych osobowych oraz wykorzystania informacji w działalności biznesowej traktujemy jako dwie strony tego samego medalu. Dlatego, swoje działania kierujemy również do firm i instytucji publicznych, chcąc wyposażyć je w narzędzia pozwalające skutecznie zabezpieczyć swoje zasoby informacyjne, a w konsekwencji również dobre imię i reputację.

Wiemy, że najważniejszym składnikiem organizacji są ludzie ją tworzący, dlatego poprzez spotkania, szkolenia oraz konferencje chcemy integrować środowisko osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji oraz upatrujących w nim ścieżkę dalszej kariery zawodowej.

Nie zamykamy się również na wydarzenia organizowane przez innych. Spotkasz nas podczas debat publicznych, sympozjów i konferencji, gdzie zabierzemy głos, służąc radą i ekspercką wiedzą w ramach naszych kompetencji.

Podczas posiedzenia fundatorów został uchwalony statut fundacji. W skład zarządu powołani zostali Aleksandra Piotrowska – Prezes zarządu oraz Tomasz Ochocki – Wiceprezes zarządu. Więcej o Zarządzie Fundacji oraz Radzie Fundacji możecie przeczytać tutaj.

 

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej