Władze fundacji

Zarząd Fundacji

 

Tomasz Ochocki

Tomasz Ochocki
Prezes zarządu

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, specjalista ds. zarządzania kryzysowego. Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Bezpieczeństwem informacji zajmuje się w pełnym wymiarze – zarówno zawodowo jak i prywatnie. Ma cichą nadzieje, że poprzez swoje zaangażowanie w działanie Fundacji, pomoże polskim organizacjom przygotować się do przyszłych, możliwych zagrożeń.

Rada Fundacji

 

Maciej Kaczmarski
Przewodniczący Rady

Inspektor ochrony danych w kilku dużych organizacjach. Od lat propaguje tematykę zagrożeń i konieczność budowania społecznej świadomości w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Uważa, że edukacja to najskuteczniejsza broń w walce o bezpieczeństwo! Założyciel firmy ODO 24, twórca aplikacji ABIeye, koło napędowe Fundacji.

 

Leszek Kępa
Wiceprzewodniczący Rady

Zawodowo pasjonuje się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i ciągłością działania. Autor kilku książek i wielu publikacji na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Częstochowskiej i Akademii Podlaskiej. Posiada uznawane na całym świecie certyfikaty CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager) oraz CEH (Certified Ethical Hacker). Wierzy, że w bezpieczeństwie najmocniejszym ogniwem są ludzie.

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej