Władze fundacji

Zarząd Fundacji

 

Tomasz Ochocki

Tomasz Ochocki
Prezes zarządu

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, specjalista ds. zarządzania kryzysowego. Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Bezpieczeństwem informacji zajmuje się w pełnym wymiarze – zarówno zawodowo jak i prywatnie. Ma cichą nadzieje, że poprzez swoje zaangażowanie w działanie Fundacji, pomoże polskim organizacjom przygotować się do przyszłych, możliwych zagrożeń.

 

Damian Gąska

Damian Gąska
Wiceprezes zarządu

Jego pasja to nowe technologie oraz badanie zagrożeń mogących wpływać na prywatność. Na co dzień wspiera liczne podmioty, także międzynarodowe w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001). Specjalizuje się w bezpieczeństwie danych w chmurze obliczeniowej (ISO 27017) oraz zarządzaniu ryzykiem (ISO 31000). Prelegent konferencji, autor kilku poradników i wielu publikacji na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się przeprowadzaniem audytów, wdrażaniem wewnętrznych procedur oraz szkoleniami w obszarze szacowania ryzyka.

Rada Fundacji

 

Maciej Kaczmarski
Przewodniczący Rady

Inspektor ochrony danych w kilku dużych organizacjach. Od lat propaguje tematykę zagrożeń i konieczność budowania społecznej świadomości w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Uważa, że edukacja to najskuteczniejsza broń w walce o bezpieczeństwo! Założyciel firmy ODO 24, twórca aplikacji ABIeye, koło napędowe Fundacji.

 

Leszek Kępa
Wiceprzewodniczący Rady

Zawodowo pasjonuje się bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i ciągłością działania. Autor kilku książek i wielu publikacji na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Częstochowskiej i Akademii Podlaskiej. Posiada uznawane na całym świecie certyfikaty CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager) oraz CEH (Certified Ethical Hacker). Wierzy, że w bezpieczeństwie najmocniejszym ogniwem są ludzie.

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej