Kampania społeczna
skierowana do przedsiębiorców

Zachęcamy do współpracy

merytorycznej, sponsorskiej lub promocyjnej.
tel. 22 832 32 51, e-mail: kontakt@wtb.org.pl

Cel kampanii

Kampania koncentruje się na pokazaniu, informacyjnych zasobów organizacji w tym danych osobowych jako cennych i wartych ochrony aktywów. Cennych biznesowo, wizerunkowo oraz z powodu wymogów prawa.

Świadomość przedsiębiorców stopniowo rośnie. Mam jednak wrażenie, że dzieje się tak głównie ze względu na obawę przed karami finansowymi. Istnieje wiele innych aspektów, na które warto również zwrócić uwagę.

Zapraszam na film, w którym opowiem o głównych założeniach i celach przyświecających kampanii.

Adw. Aleksandra Piotrowska
Prezes zarządu, Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo

Zasięg

Potencjalnie nieBezpieczni to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna. Zapewniamy obecność w mediach tradycyjnych: prasa, radio, tv oraz online: social media, reklama kontekstowa, display, wideo.

Grupa docelowa

Docieramy głównie do przedsiębiorców, to ich chcemy wyczulić na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Pośrednio dotykamy również wszystkich aktywnych zawodowo. Człowiek to często najsłabsze ogniwo systemu bezpieczeństwa informacji. Tylko ze świadomym, dobrze przeszkolonym zespołem możemy budować sukces nowoczesnej organizacji.

Opis

Świadomość przedsiębiorców dotycząca ochrony przetwarzanych przez nich danych cały czas rośnie. Firmy profesjonalnie zajmujące się szkoleniami i doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, od kilku lat odnotowują znaczny wzrost zainteresowania swoimi usługami. Wynika to głównie z obaw przed konsekwencjami – odpowiedzialnością karną, administracyjną i cywilną nieprzestrzegania obowiązującego w tym zakresie prawa oraz ryzykiem wycieku danych.

Patronat honorowy

Patronat merytoryczny

 

 

Patronat medialny

Polskie Radio Wolters Kluwer CH Beck

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej