Wzory pism


Oddajemy do Twojej dyspozycji dokumenty, dzięki którym będziesz mógł skutecznie egzekwować swoje prawo do prywatności oraz kontrolować sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki tym dokumentów możesz m.in.:

  • wycofać wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych,
  • zażądać zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • uzyskać wyczerpującą informację na temat tego przez kogo, w jakim celu i zakresie przetwarzane są Twoje dane.

Pobierz:

 

 

Wzór pisma o informację nt. przetwarzania danych osobowych

 
 

Wzór pisma o odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 
 

Wzór pisma o wniesienie sprzeciwu

 
   

Wzór pisma o wstrzymanie i usunięcie danych osobowych

 
   

Wzór pisma o żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych