Biblioteka

Literatura popularna:

 • H. Böll, Utracona cześć Katarzyny Blum (Mediasat Poland, 2004).
 • H. Carl, Pod presją (Drzewo Babel, 2011).
 • T. Ciborski, Ukryta tożsamość. Jak się obronić przed utratą prywatności (Helion, 2015).
 • J. Egan, Spójrz na mnie (Rebis, 2003).
 • D. Eggers, Krąg (Sonia Draga, 2017).
 • M. Eisberg, Zero (W.A.B., 2016).
 • B. Eisler, Oko Boga (Bellona, 2016).
 • M. Foucault, Nadzorować i karać (Aletheia, 1993).
 • S. Galij-Skarbińska, Uniwersytet wobec inwigilacji (Grado, 2012).
 • J. Hawks, Traveler (Sonia Draga, 2005).
 • N. Helen, F. Brunton, Zmyl Trop. Na barykadach prywatności w sieci (PWN, 2016).
 • A. Huxley, Nowy wspaniały świat (Muza, 2011).
 • F. Kafka, Proces (Officyna, 2016).
 • H. Melville, Billy Budd (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978).
 • K. Mitnick, W. Simon, Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła (2 wyd., Helion, 2010).
 • W. Orliński, Internet. Czas się bać (Agora, 2013).
 • G. Orwell, Rok 1984 (Muza, 2013).
 • M. Pudełko, Prawdziwa historia internetu (Itstart, 2015).
 • G. Shteyngart, Supersmutna i prawdziwa historia miłosna (Świat Książki, 2011).
 • M. Spitzer, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie (Dobra Literatura, 2016).

Materiały bezpłatne

Literatura specjalistyczna:

 • T. Banyś i inni, Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków (Diffin, 2016).
 • P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (3 wyd., C.H. Beck, 2015).
 • E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, (Wolter Kluwer, 2016).
 • A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych – analiza zmian (C.H. Beck, 2016).
 • B. Fischer i inni, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (PRESSCOM, 2016).
 • B. Fischer, Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym, [w:] J. Gołaczyński (red.), Jawność i jej ograniczenia, Tom VIII. Postepowania sądowe (C. H. Beck, 2015).
 • K. Gałaj-Emiliańczyk, Dokumentacja ochrony danych osobowych. Praktyczny przewodnik krok po kroku (Difin, 2016).
 • P. Jatkiewicz, Ochrona danych osobowych. Teoria i praktyka (Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015).
 • J. Kamińska-Kasjaniuk, Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji (JDS Consulting, 2016).
 • L. Kępa, Ochrona danych osobowych w praktyce (2 wyd., Difin, 2015).
 • M. Korga, K. Matelowska-Tatoj, J. Żabówka, Przygotowanie organizacji do stosowania rodo. Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie, (PRESSCOM, 2017).
 • M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (C. H. Beck, 2016).
 • M. Krzysztofek, Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych (Wolters Kluwer, 2015).
 • C. Kuner, Transborder Data Flows and Data Privacy Law (Oxford University Press, 2013).
 • A. Mednis (red.), Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość (C. H. Beck, 2016).
 • R. Moeller, Nowoczesny audyt wewnętrzny (Wolters Kluwer, 2015).
 • G. Szpor (red.), Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, (C.H. Beck, 2015).
 • W. Voss, ‘European Union Data Privacy Law Reform: General Data Protection Regulation, Privacy Shield, and the Right to Delisting’ (2017) 72(1) Business Lawyer 221.
 • D. Wociór (red.), Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego (C.H. Beck, 2016).
 • Ochrona danych osobowych w praktyce (PKN, 2013).

 

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej