Bezpłatne porady

Udzielamy bezpłatnych porad

zarówno prawnych jak i informatycznych z zakresu bezpieczeństwa informacji
w tym ochrony danych osobowych. Odpowiedzi na wszystkie pytania opracowywane
są przez doświadczonych praktyków. W przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby,
zamiast odpowiedzi przygotujemy jej wycenę lub złożymy ofertę współpracy.

Jeśli chcesz zasięgnąć porady

prawnej lub informatycznej będziemy potrzebowali do tego celu Twoich danych osobowych. Posłużą nam one jedynie do udzielenia Ci odpowiedzi. Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przetwarzane przez Fundację Wiedza
To Bezpieczeństwo z siedzibą w Warszawie (ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa)
jako Administratora. Pamiętaj, że dane podajesz dobrowolnie. Masz też prawo dostępu
do ich treści oraz do ich poprawiania.

1 Wybierz adresata pytania
2 Wpisz treść pytania
3 Wpisz dane kontaktowe
Bezpłatną odpowiedź lub wycenę otrzymasz w ciągu około 48 godz.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach usługi "Bezpłatne porady" jest Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo z siedzibą w Warszawie (03-812), ul. Kamionkowska 45. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności.

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej