Przesłanie, które nam przyświeca

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo

powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin – m.in. prawa, informatyki, zarządzania.

Cel,

który nam przyświeca to promowanie znaczenia bezpieczeństwa informacji,
jako najcenniejszego dobra, jakim dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji.

Zamierzamy go osiągnąć

poprzez działania oparte na:

 1. edukacji,
 2. integracji środowiska osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji,
  w tym danych osobowych oraz tych, którzy po prostu interesują się przedmiotową tematyką,
 3. dostarczaniu organizacjom narzędzi chroniących ich zasoby informacyjne.

Więcej

Wraz z rozwojem technologii informatycznych

zmianie uległo nie tylko nasze życie prywatne, ale również sposoby działania organizacji. Rzeczywistość, w której funkcjonujemy to rzeczywistość cyfrowa. Komunikujemy się,
dzielimy wiedzą, a także gromadzimy i analizujemy informacje drogą online. Świat, który nas otacza jest w dużej mierze oparty na nowych technologiach, które prócz niezaprzeczalnych zalet, przyniosły ze sobą pojawienie się dobrze znanych problemów. Wszystkie elementy, które zadecydowały o powstaniu nowej jakości w komunikacji, handlu, czy usługach jednocześnie sprzyjają powstawaniu zupełnie nowych możliwości dla oszustów, złodziei, czy terrorystów.

Obecnie, naruszenie prywatności w sieci i oszustwa internetowe to zjawiska wywołujące
u nas większy strach niż ataki terrorystyczne, bankructwo czy włamanie do mieszkania.

Dla organizacji, utrata informacji to nie tylko kradzież poufnych danych, unikalnej wiedzy,
czy własności intelektualnych, które były dla niej innowacyjne. To także narażenie na utratę wiarygodności na rynku oraz zachwianie reputacji, na którą organizacja pracowała latami.

Ogólnoświatowe statystyki

za rok 2014 mówią same za siebie:

 1. 76% przebadanych stron internetowych było podatnych, na wyciek poufnych informacji,
 2. codziennie atakowanych było 0,5 mln stron internetowych,
 3. skradziono około 350 mln tożsamości,
 4. działania cyberprzestępców powodują w skali światowej straty w wysokości
  445 miliardów dolarów.

Dlatego też w dzisiejszym świecie zarówno nasze prywatne dane, jak i te które posiadają organizacje w swoich zasobach, zasługują na szczególna ochronę, bowiem same w sobie stanowią wielką wartość i to jest przekaz z jakim staramy się dotrzeć do ogółu społeczeństwa.

Co robimy?

Edukujemy, wspomagamy i integrujemy:

 1. Tworzymy autorskie opracowania w zakresie bezpieczeństwa informacji i dzielimy się efektami swojej pracy za pośrednictwem portali społecznościowych, cyklicznie wydawanych biuletynów informacyjnych oraz raportów podsumowujących przeprowadzane przez nas kampanie społeczne.

 2. Odpowiadamy na pytania i pomagamy rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa informacji, z którymi stykacie się w życiu prywatnym jak i podczas prowadzonej działalności gospodarczej, czy wykonywania obowiązków zawodowych.

 3. Organizujemy konferencje naukowe oraz bierzemy udział w debatach eksperckich, sympozjach oraz konsultacjach dotyczących prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa informacji. Przygotowujemy osoby wyznaczone na funkcję administratora bezpieczeństwa informacji do skutecznego pełnienia powierzonych
  im obowiązków.

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej