UE wprowadza nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest problemem obecnym w całej Unii Europejskiej. Na terenie Wspólnoty obowiązuje jeszcze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z roku 1995. Obecnie duża część tego dokumentu nie odpowiada już realiom współczesnego życia.

Nowa rzeczywistość wymaga nowego prawa, dlatego rok temu Parlament Europejski wydał nowe rozporządzenie "w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy z roku 1995". Oznacza to, że stare prawo dotyczące ochrony danych osobowych przestanie obowiązywać i już w maju przyszłego roku nadejdzie nowe, a konsekwencje prawne będą bardzo poważne. Naszym gościem była mec. Aleksandra Piotrowska z Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

Zachęcamy do odsłuchania audycji na stronie Radiowej Trójki.

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej