Wspieramy Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą to organizacja pożytku publicznego, której głównym kapitałem jest zaufanie społeczne. Szczególnie zależy nam na transparentności prowadzonych działań i wiarygodności organizacji jako takiej, ale też poszczególnych osób w niej zatrudnionych. Specyfika naszej działalności jest związana z administrowaniem relatywnie dużymi zbiorami – także wrażliwych – danych osobowych, dlatego też ich bezpieczeństwo uznajemy za kluczowe.

Na podkreślenie zasługuje współpraca z ekspertami Fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo – ich profesjonalne podejście, wiedza z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz szybkość działania są nieocenione. W wyniku audytu, który przeprowadziła dla nas nieodpłatnie Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo, uzyskaliśmy dostęp do najświeższych informacji oraz najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, dzięki czemu możemy być pewni, że praktyka naszego Stowarzyszenia w zakresie ochrony danych osobowych jest zgodna z obowiązującym prawem. Mamy też pewność, że jako ABI, Fundacja Wiedza to Bezpieczeństwo na bieżąco czuwa nad właściwym bezpieczeństwem wszystkich danych przetwarzanych przez PTWM.

Jacek Juszczyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej